About

 
 

Olet varmaan huomannut viime viikkoina julkaistut raportit ja tutkimustulokset rasismin tilanteesta Suomessa. Me afrosuomalaiset emme ole vielä päässeet osallistumaan meitä koskevaan keskusteluun, jonka seurauksena päätimme yhteisön voimin koota kannanoton. Allekirjoittaneina on yli 60 afrosuomalaista eri ikäluokista, koulutustaustoista ja ammattikunnista.

Rapporten som publicerades förra veckan av EU:s byrå för grundläggande rättigheter visade att Finland har ett stort problem med afrofobi. Vi afrofinnar har inte fått vara med i diskussion om rasismen som vi är utsatta för. Därmed har vi skrivit ett inlägg som har skrivits under av mer än 60 afrofinnar i olika ålder, utbildningsnivå och yrken.

Over the past few weeks, you have probably noticed the published reports and research study results on racism in Finland. We, Afrofinns have not been included in a conversation that concerns us and as a result, we decided to write a statement as a community. The statement has been signed by over 60 Afrofinns of different ages, educational backgrounds and professions.